Visie kinderen tot 14 jaar (Seizoen 2023-2024)
Visie
Benjamins
8 en 9 jarigen of geboortejaren 2016 en 2015
De jongste leden trainen 1x per week, ze leren op een speelse manier kennis maken met lopen, werpen en springen met als doel hun basisvaardigheden optimaal te ontwikkelen. Een training altijd op dezelfde manier opbouwen: loslopen, beperkte lenigheid (iedere week 2 nieuwe oefeningen bv.), discipline(s) in spelvorm.

Doelstellingen
 • Algemene beweeglijkheid
 • Disciplines (hoofdzakelijk verwerkt in spelelementen, pure techniek vermijden)
  • sprint: 3 puntshouding start, reactie oefeningen, allerhande loopspelen
  • horden: dmv hindernissenloop (zowel gelijke als variërende afstanden)
  • hockeybal: werpen met een tennisbal
  • hoog: leren afstoten op 1 been, huppel oefeningen
  • ver: leren afstoten op 1 been, algemene sprongoefeningen
  • kogel: verschillende manieren van werpen inoefenen, met MB bal, vortex, ...
  • aflossing: leren in spelvorm
 • Attent maken op reglementen, bv. valse start, afstoten op 1 been, ...
 • Basis uithouding: bepaalde afstand of tijd kunnen lopen zonder onderbreking, ook leren tijd en tempo inschatten. Bij overgang naar pupillen is doel 10' lopen.
Pupillen
10 en 11 jarigen of geboortejaren 2014 en 2013
Deze groep traint eveneens 1x per week. Het is nog steeds de bedoeling om op een speelse manier te werken, maar stilaan kan er hier en daar al eens echte techniek aan bod komen op trainingen. Ook bij de pupillen een training altijd op dezelfde manier opbouwen: loslopen, lenigheid waarbij de correcte uitvoering van de oefeningen benadrukt wordt, discipline(s) in spelvorm- en oefenvormen.

Doelstellingen
 • Algemene beweeglijkheid (naast lenigheid ook coördinatie bv)
 • Disciplines (zowel verwerkt in spelelementen als in oefenvormen)
  • sprint: 3 puntshouding start, reactie oefeningen, starten uit blok
  • horden: 3/5/7 passen ritmeloop, stap- en huppeloefeningen over horden
  • speer: werpen met echte en mouse speren, standworp techniek
  • hoog: afstoten met knieinzet, rugwaarts landen
  • ver: afstoten met knieinzet, voorwaarts werken en landen
  • kogel: standworp techniek, zijwaarste schuifpas
  • aflossing: leren in spelvorm
  • discus: standworp techniek, werpen met sleutherballen
 • Attent maken op reglementen, bv. valse start, afstoten op 1 been, ...
 • Kennismaking met krachtoefeningen eigen lichaamsgewicht: nadruk op correcte uitvoering
 • Basis uithouding: bepaalde afstand of tijd kunnen lopen zonder onderbreking, ook leren tijd en tempo inschatten. Bij overgang naar miniemen is doel 15' lopen.
Miniemen
12 en 13 jarigen of geboortejaren 2012 en 2011
Vanaf de miniemen leeftijd zijn er 2 trainingsdagen voorzien. De trainingen zijn een mix van spelvormen en oefenvormen, waarbij alle atletiekdisciplines (voor zover de accommodatie dit toestaat) aan bod komen. Op dinsdag ligt de nadruk bij de training in de eerste plaats op conditieopbouw, en in de tweede plaats spelvormen, waar dit op zondag ochtend eerder bij de meer technische oefenvormen is.

Alle atleten worden op beide trainingsdagen verwacht. In groepsverband zal er dan deelgenomen worden aan een beperkt aantal wedstrijden, zowel in de winter als in de zomer. Het is hier niet de bedoeling om de eerste te zijn, wel om te ontdekken wat het resultaat is van de trainingen, zodat iedere atleet kan ervaren dat door te trainen je je eigen resultaten kan verbeteren.

Doelstellingen
 • Algemene beweeglijkheid (lenigheid, coördinatie, lichaamsbesef)
 • Disciplines (zowel verwerkt in spelelementen als in oefenvormen, maar naarmate het seizoen vordert overwegend oefenvormen)

  Lopen
  • sprint: 3 puntshouding start, reactie oefeningen, starten uit blok
   Ook wordt er voldoende aandacht besteedt aan loopscholing
  • horden: 3/5/7 passen ritmeloop, stap- en huppeloefeningen over horden
   lopen over horden in 3 passen ritme
  Springen
  • hoog: afstoten met knieinzet, verfijning flop techniek
  • ver: afstoten met knieinzet, voorwaarts werken en landen
   basis algemene sprongoefeningen
  Werpen
  • kogel: standworp techniek, zijwaarste schuifpas
  • speer: standworp techniek, werpen met korte aanloop
  • discus: standworp techniek, werpen met aanloop
   Basis algemene werpoefeningen met medecinebal
  Overige
  • aflossing: techniek aflossen in zones
  • polsstok: kennismaking
 • Attent maken op reglementen, bv. valse start, afstoten op 1 been, ...
 • Regelmatig krachtoefeningen eigen lichaamsgewicht: nadruk op correcte uitvoering
 • Basis uithouding: bepaalde afstand of tijd kunnen lopen zonder onderbreking, ook leren tijd en tempo inschatten. Bij overgang naar kadetten is doel 20' lopen.
Door de opleiding van de jeugd zo breed mogelijk te organiseren, geven we hen de beste kans om van alle atletiekdisciplines te proeven, en op die manier voor zichzelf uit te maken welke richting ze uit willen op latere leeftijd.

Laatste aanpassing: 02/09/2023