Nuttige documenten voor (nieuwe) leden
Documenten
Overzicht

Inschrijvings fiches DAL

Hieronder staan links naar de documenten die nieuwe leden moeten invullen om zich in te schrijven bij onze club. Deze zijn enkel van toepassing indien het online inschrijven voor één of andere reden niet zou lukken!. Vanaf begin september zal op onze website een module beschikbaar worden waarmee nieuwe leden zich kunnen inschrijven.
 • Inschrijvingsfiche met betalingsinfo seizoen 2018-2019 voor de jeugd: download
 • Inschrijvingsfiche met betalingsinfo seizoen 2018-2019 voor de volwassenen: download

Inschrijvingsfiche AC Herentals

 • Inschrijvingsfiche AC Herentals (*): download
(*) Deze fiche dient ingevuld te worden door alle jeugdatleten vanaf de miniemen categorie, evenals door volwassenen die een borstnummer wensen van de Vlaamse Atletiekliga.

Terugbetaling lidgeld door ziekenfondsen

Diverse ziekenfondsen betalen een gedeelte van je lidgeld terug. Deze financiële prikkel is hoofdzakelijk van toepassing voor jongeren. Een vooringevuld attest met de gegevens van onze club voor CM, de Voorzorg en het Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ) kan je hieronder downloaden. Print het gewenste aanvraag-formulier af, vul het verder aan met de gegevens van uw kind, en geef het dan af aan een trainer of bestuurslid. Wij tekenen het formulier na controle van het lidmaatschap en geven het terug aan uw kind op training, zodat u het volledig ingevulde formulier terug kan bezorgen aan uw ziekenfonds.
 • Attesten voor CM, de Voorzorg en het Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ): download (versie seizoen 2017-2018)

Statuten

 • Statuten Atletiekclub DAL in pdf formaat: download

Gedragscode

De gedragscode is van toepassing voor alle leden en helpers van ACDAL. Alle atleten, bestuursleden, trainers, juryleden, vrijwilligers en ouders dienen de gedragscode te volgen.
 • Volledige gedragcode in pdf formaat: download

Aangifte ongevallen

 • Aangifteformulier Ethias - AC Herentals (voor leden met een borstnummer van de Vlaamse Atletiekliga)
  download
 • Aangifteformulier Sporta (voor leden die geen borstnummer hebben)
  download